Loading...

Đại gia đình cha Matthew Vũ Khởi Phụng - Hình: Paulus Lê Sơn
TNCG: Cha Matthew Vũ Khởi Phụng, một nhân cách trổi vượt, một nhân vị sáng trong cao vời nhưng luôn khiêm hạ với tất cả những ai ai. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi được bên cạnh cha nhiều mà tôi chắc rằng với tất cả những ai có cơ hội được tiếp xúc với cha.
Phải nói rằng cha Phụng rất thương tôi, thương gia cảnh của tôi và cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi, chỉ một vài lần nhìn thấy cha tại Giáo xứ Thái Hà mà chưa được nói chuyện với cha nhưng khi Mẹ tôi qua đời, cha Phụng luôn tưởng nhớ đến Mẹ tôi trong kinh nguyện hằng ngày và trong những thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ.

  Cha tôi - chứng nhân của thời đại ( phần 2)

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.