Loading...

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội - cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội và có cùng nhiệm kỳ với Quốc hội cùng khóa. Chủ tịch Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ, làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội mỗi khóa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội
  1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành Quy chế đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội;
  2. Lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình làm việc, chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  3. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội khi xét thấy cần thiết;
  4. Giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội;
  5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội;
  6. Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của Đoàn Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực.

Thứ tựTênTừĐếnThời gian
tại nhiệm
Chức vụ
1Nguyễn Văn Tố2 tháng 319468 tháng 11, 19460 năm, 251 ngàyTrưởng ban Thường trực Quốc hội
2Bùi Bằng Đoàn9 tháng 11, 194613 tháng 419558 năm, 156 ngàyTrưởng ban Thường trực Quốc hội
3Tôn Đức Thắng20 tháng 9195515 tháng 719605 năm, 93 ngàyTrưởng ban Thường trực Quốc hội[2]
4Trường Chinh15 tháng 7, 19603 tháng 6197520 năm, 354 ngàyChủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3 tháng 6, 19754 tháng 71981Chủ tịch Quốc hội khóa V,VI
5Nguyễn Hữu Thọ4 tháng 7, 198118 tháng 619875 năm, 349 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa VII
6Lê Quang Đạo18 tháng 6, 198723 tháng 919925 năm, 97 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa VIII
7Nông Đức Mạnh23 tháng 9, 199227 tháng 620018 năm, 277 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa IX,X
8Nguyễn Văn An27 tháng 6, 200126 tháng 620064 năm, 364 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa XI
9Nguyễn Phú Trọng26 tháng 6, 200623 tháng 720115 năm, 27 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa XI,XII
10Nguyễn Sinh Hùng23 tháng 7201131 tháng 320164 năm, 252 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa XIII
11Nguyễn Thị Kim Ngân31 tháng 32016Đương nhiệm0 năm, 0 ngàyChủ tịch Quốc hội khóa XIII

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.