Loading...


Tôi chưa bao giờ ủng hộ Nguyễn Phú Trọng, trong các bài viết của mình tôi luôn chỉ trích ông ta là một người giáo điều, bảo thủ, kiên trì với chủ nghĩa Mác-Lenin, xây dựng chủ nghĩa xã hội mà không biết hết thế kỷ này chưa chắc đã thấy (lời của ông ta).

Nhưng nói ông ta và ekip là bán nước, dâng biển đảo cho Tàu là không đúng! Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hoà năm 1974. Một phần Trường Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1988 vào thời Lê Đức Anh, khi ông Trọng còn làm ở Tạp Chí Cộng sản. Xa hơn, đấy là hậu quả của công hàm mà Phạm Văn Đồng xác nhận lãnh hải của Trung Quốc vào năm 1958, khi ông Trọng còn là học sinh phổ thông.

Chủ trương của ĐCSVN là giữ quan hệ tốt với Trung Quốc để duy trì chế độ cai trị độc quyền là nhất quán. Điều này thể hiện rõ trong chuyến thăm Trung Quốc, ngày 29-8-2011, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh đã nói với Mã Hiếu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, rằng: “Nếu Việt Nam cần sự đồng cảm, hợp tác phát triển, thì còn ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng!”.

Trong suốt 10 năm qua, dựa trên chủ trương chung của Đảng, bằng quyền hạn của Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức rước Tàu vào cửa trước trên đất liền qua các hợp đồng thương mại như cho thuê rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản, trúng tổng thầu EPC hơn 90%, v.v... đẩy đất nước vào vòng lệ thuộc kinh tế nghiêm trọng vào Tàu. Đây là tội lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng đối với dân tộc! Có nhiều thứ ông ta có thể không thực hiện dựa trên thẩm quyền quyết định thuộc về Thủ tướng.

Trong một bối cảnh trên đe, dưới búa, một đằng thì phải thân thiện với Tàu để giữ chế độ, một đàng khác bị Tàu tận dụng điểm yếu, ngày càng hung hăng vi phạm chủ quyền, tôi nghĩ rằng, ông Nguyễn Phú Trọng và ekíp dư biết mình đứng trong tình thế nào, chẳng có cách nào ứng phó tốt hơn là củng cố và phát triển tốt quan hệ với Mỹ để làm đối trọng. Đại hội 12 của ĐCSVN thống nhất việc gia nhập TPP chứng tỏ điều này. Việc đi giây giữa Mỹ và Tàu là nhằm ngăn chặn sự hiếp đáp, lấn lướt của Tàu. Tôi không tin Nguyễn Phú Trọng và ekíp là bán nước như nhiều người nói.

Lê Diễn Đức

(FB Lê Diễn Đức)

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.