Loading...


 GS. Lê Văn Đặng chuyển sang chữ Nôm.

Qua Đèo Ngang 

Đinh Bá Truyền

Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói Formosa
Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh sơn hà đã thuộc Hoa.


Xin kính mời các cụ, các thi hữu xa gần cùng họa bài Qua Đèo Ngang, bản mới. Xin gửi thơ họa bằng cách comments bên dưới, hoặc gửi về hộp thư:
chuteu2015@gmail.com

Tễu Blog dự kiến sẽ mời một hội đồng chấm, do Cụ Hoài Yên làm Chánh chủ khảo, Giáo sư Lê Văn Đặng làm Phó Chủ khảo để chọn ra các bài hay nhất và trao giải.
----------------

Xin giới thiệu một sbài họa của các cụ Nguyễn Đào Trường, Hồ Văn Thiện, Cao Bồi Già:
Bài họa của Cụ Phạm Toàn:
 
Họa 1 – Đánh Dân Bênh Giặc

Bước tới Đèo Ngang gặp mã-tà
Canh phòng che chở Formosa
Lăm lăm khiên, gậy, vài ngàn đứa
Che chở bên trong Khựa vạn nhà
Thây kệ ngư dân đà mất biển
Thuyền úp phơi bờ hệt tha ma
Ngửa mặt hỏi Trời cao tím tái:
Khi mô tống cổ hết giặc Hoa?

Họa 2 – Trả lời Thanh Quan

Gặp chị Thanh Quan lúc xế tà
Chị hỏi chi mô Formosa
Lom khom ai đó vô vàn đứa?
Thưa chị: Tàu ô mấy vạn nhà
Sao chẳng thấy thuyền câu lướt biển?
Thưa chị thuyền bè đã ra ma
Ôi đất nước mình ai xơi tái?
Dạ, thưa: giặc cũ tên Trung Hoa!

Họa 3 – Tài-Môi qua Đèo Ngang

Cũng đến Đèo Ngang lúc xế tà
Xế hộp rúc vào Formosa
Lưng khom xin gặp vài ba đứa
Bị chúng đuổi xua giạt khỏi nhà!
Rón rén hỏi ăn con cá biển
Rằng ăn có muốn chết ra ma?
Thôi thôi thây kệ đời xơi tái
Xế hộp cho ta, biển cho Hoa!

Họa 4 – Kẻ Phàm ở Đèo Ngang

Họp báo Đèo Ngang đến xế tà
Tên Phàm đại diện Formosa
Báo hại nghển dài vài chục đứa
Tên Phàm nhếch mép sủa mấy nhà
Chọn thép, hay là chọn cá biển?
Chọn gì thì cũng “Tỉu nhà ma”
Đừng hỏi kẻ Phàm điều quan tái!
Vì ta đại diện cả Trung Hoa!

Họa 5 – Trách nhiệm ở Đèo Ngang

Quốc Hội bàn xuông đến xế tà
Kim Cự phải khai Formosa
Ký kết duyệt rồi dăm bảy đứa
Bôi trơn đâu chỉ đến một nhà?
Ngậm miệng mắc quai đành mất biển
Há mồm không khạc nổi xác ma
Để hận giống nòi đời tê tái
Đem dâng đất nước biếu người Hoa!

Bài họa của cụ Phan Tự Trí

TRỜI NGHIÊNG

Bao tháng Trời Nghiêng bóng chẳng tà
Chim còn đâu nữa để mà sa
Đau thương biển chết đau tan nước
Xót cảm cá tiêu xót nát nhà
Giày mả... bọn Tàu quân ác quỷ
Rước voi... bầy Lại lũ tà ma
Kỳ Anh Vũng Áng ... Ôi Cồ Việt

Không lẽ muôn đời chẳng thoát Hoa.

9-8-2016

Bài họa của cụ Đỗ Sanh

Đứng lặng Đèo Ngang mắt lệ nhòa,
Mịt mùng khói tỏa Focmoxa,
Còn đâu Vũng Áng_ Kiêu hùng Việt,
Kỳ Anh_ Mảnh đất của Ông cha,
Nhung nhúc quan tham đua bán nước,
Cùng bầy Tàu Khựa-_ lũ tà ma,
Hồn thiêng đất nước xin chứng giám,
Non sông _Đất Việt: sạch lũ Hoa

Hai bài họa của Cụ Hà Sỹ Phu:

HSP họa bài thơ “Tân Đèo Ngang” của Khuyết danh

Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ

Tỉnh dạy mà phân chính với tà
Một thời gió táp với mưa sa
Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa
Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà
Nhớ nước nên khơi lòng ái quốc
Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
Nội phản-ngoại xâm giờ đã tỏ
Hết giặc vườn xuân mới nở hoa

Bài 2: CHỐNG TÀU KHỰA ĐỂ GIỮ TÌNH VIỆT- HOA

Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
Theo nghề, bám biển thưa vài chiếc
Thất nghiệp, rời quê chắc vạn nhà
Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
Chặn tay giặc cướp say Bành trướng
Đắp lại tình dân Việt với Hoa.


Bài họa của Cụ Phạm Đức Quý:

Bước tới Đèo Ngang nước mắt nhòa
Nhìn vùng nhượng địa Fomosa
Khói tuôn xám xịt tàn trăm họ
Nước thải đen ngòm hại bách gia
Tàu Khựa vạn thằng sang lập nghiệp
Dân Nam nghìn hộ chuyển đi xa
Cá tôm chết hết dân điêu đứng
Vũng Áng đâu còn đất của ta !
 

Bài họa của Cụ Đỗ Hoàng

ĐẾN ĐÈO NGANG

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà.
Hung thần xuất hiện Formosa.
Tanh bành biển chết vung lời thét,
Tóa họa trời toi dậy tiếng la!
Hám bạc lũ quan mắc mẹo quỷ,
Tham tiền đám lại kẹt mưu ma!
Dừng trông thảm cảnh tan hoang nước.
Tai họa nghìn đời ! Vái cậy Cha!

Hà Nội ngày 9 – 8 – 2016
Đ - H

Bài họa thứ 2 của Cụ Cao Bồi Già

Bài họa 2:

TRIỆT XỬ

Phải đem xử hết bọn tâm tà
Khiến cả dân mình máu lệ sa
Mầm tử lửng lơ treo vạn mối
Họa tai ngùn ngụt đổ muôn nhà
Bờ xôi đứt ruột thành bô rác
Biển bạc đau lòng hóa bãi ma
Giận kẻ bội vong giày mả tổ
Rước về một lũ quỷ…Trung Hoa !

CAO BỒI GIÀ
09-08-2016.


Bài họa của Cụ Thái Văn Đào

Qua Đèo Ngang

Một dải Hoành Sơn đã nhiễm tà
Phải đâu chỉ khói Formosa
Lô xô bến vắng thuyền gác mái
Thấp thoáng làng xa lưới xếp nhà
Vũng Áng biến xanh thành biển chết
Thiên Cầm cát trắng hóa tha ma
Nào ai rước giặc vào trong nước
Đất Việt ngàn năm thành đất Hoa.

 .
Chùm bài họa của các cụ cha cho biết quý danh:
 .
Lãnh đạo nào đây ám phải tà
Mời Tàu đến dựng For mô sa
Độc dây cá chết phơi đầy bãi
Bệnh nhập dân mang rải mọi nhà
Vũng Áng sắp thành nơi tử địa
Kỳ Anh chuẩn bị bãi tha ma
Cha ông suốt bốn nghìn năm giữ
Nước Việt bây giờ bỗng hóa Hoa


Chả lẽ không hay bọn Khựa tà
Sao còn đi rước For mô sa
Thù xưa chỉ vảng ngoài biên ải
Giặc cũ giờ găm trước cổng nhà
Tôm cá phơi thây đà trắng kiếp
Dân tình rỗng ruột sắp xanh ma
Cha ông Bắc thuộc không làm được
Con cháu tiền nhiều chúng nạp ta 


ĐAU VÌ HOA

Một dải Đèo Ngang đã ám tà
Vì trong một ổ Formosa
Thương thay Vũng Ánh hơn ngàn xóm
Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
Cá chết bạt ngàn như trúng dịch
Người sầu vô tận tựa đưa ma
Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
Nước Việt mình đây hay nước Hoa? 
 

Họa bài “ Qua đèo Ngang”
Của Đinh Bá Truyên
 


Tới chốn đèo Ngang lúc ác tà
Lặng nhìn non nước lệ tuôn sa
Bầy Ngô mặt ngố toàn dân khựa
Chữ Hán bảng treo suốt dẫy nhà
Miệng lưỡi líu lô mồm “hảo hảo”
Cõi lòng chất chứa “Tửu nhà ma”
Hỡi ai rước tượng rày non tổ
Chớ bỏ giống nòi nhập giống Hoa.


Bài họa của cụ Phan Liên Khê

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà,
Những thằng khốn nạn chiếm Hoàng Sa.
Thôn quê Vũng Áng nghìn tên giặc,
Phố xá Kỳ Anh vạn nóc nhà.
Đầu độc biển xanh, thâm tựa quỷ,
Thủ tiêu cá trắng, ác như ma.
Ngàn năm Hà Tĩnh dân thuần Việt,
Sao tới bây giờ thấy lắm Hoa?


9-8-2016
Phan Liên Khê
Thượng tá Cựu chiến binh


Bài họa của Cụ Đỗ Đình Tuân

Phải giữ môi trường

Hủy hoại môi sinh bọn ác tà
Độc từ Vũng Ảng thải tuôn sa
Tiêu vong thủy sản muôn nghìn tấn
Khốn khổ ngư dân ức vạn nhà
Dẫn quỷ vào nhà tham mở lối
Để đầu độc biển hóa tha ma
Nước non mình muốn còn đường sống
Phải giữ môi trường phải thoát Hoa

09/08/2016
Đỗ Đình Tuân

Bài họa của Cụ Nguyễn Y

Chẳng phải Đèo Ngang đã trúng tà
Mà rằng khắp cả Nước Nam ta
Đất liền Tục Lãm, Nam Quan đó
Biển khơi nỗi nhục Hoàng, Trường Sa
Quân Tàu xâm lấn miền biên ải
Nội giặc lăm le bán nước nhà
Hãy mong tỉnh ngộ toàn dân Việt

Góp sức chung vai cứu Sơn Hà.
.
Bài họa của Cụ Dien Nguyen

Chẳng tới Đèo Ngang cũng biết tà
Năm châu nhẵn mặt Formosa
Đỉnh cao tham dốt mời nó đến
Vũng Áng Kỳ Anh đuổi vạn nhà
Rác thải lén chôn, hư đất mẹ
Độc tuôn cống xả, biển tha ma
Dân tình gào thét đòi sống sạch
Dùi cui đáp lại, chớ đụng Hoa!

Bài họa của Cụ Thích Trường Xuân
.
Bước tới đèo ngang suýt trúng tà
Bởi vì xả thải của pho sa
Nghênh ngang lũ giặc chen làng xóm
Nhốn nháo quan tham lấn hiếp nhà
Xã tắc sao đành cho lũ quỷ
Sơn hà lỡ để mấy thằng ma
Cầu mong đoàn kết chung lòng lại
Đuổi thẳng bọn tầu giặc Trung Hoa.


Bài họa của Cụ Lương Quang Phiệt

Chớm đến Đèo Ngang đã trúng tà
Một vùng nhiễm độc Formosa
Kỳ Anh - Phố "Vẫy" kều nghìn đứa
Vũng Áng - Tàu sang phá vạn nhà
Mất nước đau lòng con cuốc cuốc
Tan nhà xót ruột cái gia gia
Biển Đông oán hận bè bán nước
Đất Việt căm hờn lũ sai nha
 

Bài họa của Cụ Hồ Hữu Liên

NGÀY ẤY ĐÂY RỒI

Lương tâm chẳng biết chính hay tà
Cấu kết cùng bè lũ Fọc-sa
Bán nước không màng, đau Tổ quốc!
Buôn dân chẳng kể, khổ nhà nhà!
Kỳ Anh lạnh lẽo như hang quỷ
Vũng Áng hoang tàn tựa bãi ma
“Quá tệ đỉnh cao” ngươi có biết:
“Dân cùng tất biến” Việt đơm hoa?

CÒN ĐÂU NON NƯỚC

Cảnh vật Đèo Ngang đã nhiễm tà
“Cỏ cây chen đá…”, lệ tuôn sa!
Còn đâu hùng vĩ trời Non Nước?
Thôi đã đìu hiu thảy mọi nhà!
Chiêu Thống, bọn bay như ác quỷ
Cận Bình, quân giặc tựa tà ma
Hãy thôi, đoàn kết muôn dân lại
Tống cổ ngay thì, bọn giặc Hoa! 


Bài họa của cụ Hoành Trần

QUA ĐÈO NGANG

Quan đến Đèo Ngang bỗng trúng tà.
Khom lưng uốn gối bởi tiền sa,
Ngoài khơi biển chết không tôm cá.
Trên núi rừng hoang vắng cửa nhà.
Đau xót vì dân đà lạc địa,
Thương thay bởi chúng đã tàn gia,
Buồn cho đất nước nhiều tàu khựa,
Quen thói gian tham ức hiếp ta.
Hoành Trần
10/8/16

 .
Bài họa của một cụ chửa cho biết quý danh

Để tưởng nhớ Bà Huyện Thanh Quan, xin ghi ơn đời đời:

Những lúc chiều rơi, bóng xế tà
Lại nhớ Đèo Ngang, đá chen hoa
Nơi đây phảng phất hồn thi sĩ
Ôm ấp tình riêng với nước nhà
Người bao năm cũ còn vang mãi
Lời dặn thiêng liêng với quốc gia
Xin khắc ghi đây lời nguyện ước
Để người vui mãi cháu con ta. 


Bài họa của cụ Lý Đức Quỳnh

TRÚNG TÀ

Ngư dân Vũng Áng trúng bùa tà
Điềm báo chẳng lành,cú vọ sa*
Hiện tại,trôi sông thuyền hết biển
Tương lai,dạt chợ cửa không nhà
Vì tham cán bộ chìa tay quỷ
Bởi lợi doanh nhân giở thói ma
Khiến kẻ cầu vinh ôm ghế nhục
To mồm nuốt sử: Máu và Hoa !
Lý Đức Quỳnh 

10.8.2016

*Người xưa tin rằng con chim cú vọ bay lạc đậu vào trong làng xóm 

là điềm báo chẳng lành:có chết chóc. 

Bài họa của Cụ Hà Trần Công

Bước tới đèo ngang thấy lú già
Đội mũ tàu ngắm bản vẻ fomosa
Ngẩn mặt nhìn trời không thấy phán
Rảo bước run run cát trắng nhòa
Đứng yên nghe thằng phiên dịch nói
Chọn cá hay chọn thép của ta
Chỉ một trong hai không được cả
Vì nạn xả thải của người Hoa 


Bài họa của các cụ chưa cho biết quý danh

Bước tới đèo Ngang tức nổ “cà”
Còn đâu lòng dạ cỏ với hoa
Mịt mù khói bụi trời Vũng áng
Tanh nồng nước thải biển Xuân hà
Cá chết trắng bờ thương ngư phủ
Chợ chiều hoang vắng tội thương gia
Ai bày thảm cảnh thê lương ấy
Đâu chỉ mỗi thằng For – mo – sa

Bước đến đèo ngang trong chiều tà
Vùng biển bốn tỉnh bãi tha ma.
Lom khom dưới núi Tàu một đống,
Nhốn nháo lúc nhúc Khựa 1 đàn.
Ai đã rước vào lũ Mo sa,
Để giày mả tổ của ông cha,
Chắc đô đã ngậm no đầy miệng,
Chỉ khổ cho dân của chúng ta.

Vua ngự đèo Ngang buổi xế tà
Hân hoan ngài đến Formosa
Mặc cha cá trắng phơi năm tỉnh
Kệ mẹ dân đen khóc vạn nhà
Cốt giúp bạn Tàu thành quỷ dữ
Lo gì dân Việt hóa thây ma
Ô hô! ba tiếng cười rồi khóc
Trời đất điên cuồng máu với hoa. 


Quan cõng về đây một lũ tà
Dân nào chơi với đám yêu ma
Họa gieo dân chịu quan hể hả
Dân kêu, quan khiến lũ sai nha
Thảm thế, thảm hơn thì cứ thảm
Sá gì đất mẹ với mồ cha
Quan cứ quan sơi cho bằng hết
Cả đời quan liếm gót Trung Hoa.

Nhớ cảnh Đèo Ngang lúc xế tà
Một chiều nữ sĩ Huyện Thanh qua
Nơi đây bàng bạc hồn non nước
Mái nhà hơi ấm bếp lan ra
Làng quê nước tôi thanh bình lắm
Thấp thoáng hàng cau, bóng mẹ già
Thế rồi đau đớn, hoang tàn đến
Nên nỗi vì đâu? Fomosa

Đã hết Đèo Ngang lúc xế tà
Lời thơ đề khép giọt mưa sa
Vương vương bếp ấm chiều lên khói
Lẩn khuất hàng tre những mái nhà
Tiếng trẻ ê a vần quê mẹ
Đâu ngờ quê mẹ, bãi tha ma
Đứng lặng hồi lâu, buồn tê tái
Xa lắc những ngày quê gấm hoa.

Hai trăm năm trước ánh chiều tà
Lời thơ nữ sĩ như gấm hoa
Khoác lên trời đất màu lưu luyến
Mầu tím hoàng hôn, nỗi nhớ nhà
Có nhớ những chiều khơi lửa ấm?
Nực cười ai nhắc chữ quốc gia!
Hãy cứ ăn chơi và nhũng nhiễu
Dân cứ là dân, đâu phải ta!

Hà Tĩnh quê mình...thật xót xa
Bỗng đâu ôm họa Formosa
Thẩm định lờ mờ êm vài chú
Kiểm tra hời hợt ấm mấy cha
Môi trường ô nhiễm dân lãnh đủ
Chi giảm mỡ màu béo người ta
Ới cụ Nguyễn Du ông Trần Phú
Khôn thiêng vật chết lũ gian tà!

Bước đến đèo Ngang, mắt lệ nhòa
Đầy trời khói độc Fooc mo xa
Biển gần đã chết, Hoàng xa mất
Độc chất khắp nơi, khổ quá à
Thương thay dân Việt, nào nên tội
Họa giáng tai bay, khắp mọi nhà
Lòng dân quặn thắt, quan toàn mõ
Vơ vét chưa đầy, vẫn rước Hoa.

Khởi từ Đèo Ngang xuất khí tà
dân khổ cũng vì Formosa
bốn tỉnh mien Trung phơi xác cá
triệu người dân Việt tan cửa nhà
đất liền hải đảo đểu ô nhiễm
quan chức phường tuồng lại ranh ma
bước tới nơi này ta phải tính
bao giờ thoát được hoạ Hán Hoa ?

Bài họa mới của Cụ HỒ văn Thiện
 

VẾT NHỤC ĐÈO NGANG
(Bài họa mới)

 

Nghe nói Đèo Ngang hiện lắm tà
Phát sinh từ ổ Formosa
Thương gia giả dạng vào mua đất
Quan chức tham ăn vội bán nhà
Hiểm địa nước non nuôi tổ quỷ
Hải môn biển cả đón hồn ma
Dân giàu tỉnh mạnh đâu chưa thấy
Thấy nhục muôn đời rước giặc Hoa !

 

11-8-2016
Hồ Văn Thiện 

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.