Loading...

 Tuy nhiên việc cứu trợ vì thiên tai này sẽ khó để trở thành một hoạt động xã hội được phát triển trong tương lai bởi vì một "tai" khác. Đó là "đảng tai" với Dự thảo Luật về Hội sẽ được Quốc hội dự trù thông qua vào ngày 18 tháng 11 năm 2016.Theo dự thảo đầy tai ương này, mọi hội đoàn phải “được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu”. Điều 4 dự thảo này là sợi dây thòng lọng giết chết mọi hoạt động hợp pháp của tất cả các hội đoàn xã hội dân sự độc lập không nằm trong hệ thống của đảng và nhà nước. Nó đã trao cho đảng và nhà nước chìa khóa pháp lý do chính họ tự tạo ra để đặt tất cả các hội tư nhân ra khỏi vòng pháp luật.

Chưa đủ, dự thảo với Khoản 5 điều 8 quy định “hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định” lại là một tai ương khác. Với điều này, nhà nước đã ngăn chận mọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, những người Việt sống ở nước ngoài muốn hỗ trợ cho đồng bào Việt Nam thông qua các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Khoản 5 điều 8 cũng đã ngăn chận mọi sự phát triển lành mạnh của các hội đoàn trong nhu cầu trao đổi, liên kết, hợp tác với các hội đoàn tổ chức xã hội quốc tế.

Những gì đang xảy ra trong trận lũ lụt vừa qua cho thấy bên cạnh việc đảng và nhà nước phải có chính sách và đề án để giải quyết vấn nạn lũ lụt xảy ra hàng năm, nhu cầu hợp tác và tham gia của người dân, cụ thể là các hội, nhóm xã hội dân sự cùng tham gia vào việc cứu trợ là điều cần thiết. Dự thảo về Luật về Hội với những điều lệ kiểm soát và cấm đoán đã loại bỏ sự tham gia cần thiết này.

Dưới chế độ độc tài đảng trị, người dân đã bị trùm lên đầu hai lớp tai ương: thiên tai và đảng tai.

21.10.2016
Danlambao

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.