Loading...

Theo thông báo được truyền đi từ Tập hợp dân chủ Đa Nguyên trang Báo Điện tử Thông Luận và Blog Thông Luận đã bị kẻ gian đánh cắp, đáng chú ý hơn, trong thông báo gửi đi khẳng định việc Báo Điện tử Thông Luận của THDCĐN bị đánh cắp còn có sự đồng lõa của người phụ trách kỹ thuật.

Đây không phải lần đầu tiên Báo Điện tử Thông Luận bị kẻ gian lấy cắp tên miền để chiếm quyền quản trị. 

Hiện tại trong khi chờ đợi khôi phục, lấy lại quyền quản trị trang Báo Điện tử độc giả có thể tiếp tục cập nhật thông tin tại blog mới https://thongluan2016.blogspot.fr/. THDCĐN sẽ không chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải tại websiteThông Luận www.ethongluan.org và Blog Thông Luận https://ethongluan01.blogspot.com/, nhất là các bài viết liên quan tới việc huy động tài chính.


Trong xu hướng phát triển của công nghệ thông tin các hình thức tuyên truyền qua website, blog rất quan trọng giúp đẩy nhanh thông tin tới độc giả mà khó bị kiểm soát hơn các hình thức truyền thống, vì thế vấn đề bảo mật thông tin, dữ liệu quản trị phải được quan tâm, đặt lên hằng đâu. Sự việc diễn ra với hệ thống Báo Điện tử của THDCĐN cũng là cánh báo chung cho các tổ chức, cá nhân đang quản lý hệ thông website, blog để tránh bị đánh cắp.

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.