Loading...

PGS - TS Đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng
Nhập đề:

Đầu năm 2017, báo Công an nhân dân số ra ngày 3/1/2017 “ xuất chiêu” bằng một bài viết của ông Nguyễn Mạnh Hưởng chú danh PGS-TS ( PGS-TSNMH); bài viết được thể hiện với một giọng điệu, văn phong hùng hổ, hàm hồ, nói lấy được; bài viết rất ít kiến giải thậm chí phớt lời những căn cứ và các nguyên lý khoa học sơ đẳng của phép duy vật biện chứng của triết học Mác Lê Nin; bài viết nặng về chụp mũ chính trị…mặc dù tác giả có hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ…

Bài viết lộ rõ ý đồ nhắm vào các thế lực thù địch do ông tưởng tượng ra và quy chụp cho họ cái mũ phản động…

Chắc tác giả được đặt hàng làm các việc khua chiêng gõ trống đầu năm, dọn đường dư luận cho việc tăng cường bắt bớ, trấn áp, bỏ tù trong năm 2017 những ai vẫn hay lên mạng để bày tỏ chính kiến, những kiến giải của mình về các vấn đề thế sự…

Qua khẩu khí của bài viết của PGS-TS NMH được đăng trang trọng vào ngày đầu năm trên tờ báo của bộ Công an đã phát đi tín hiệu: các cây viết bình luận về thế sự trong năm 2017 hãy coi chừng; nhà tù các cơ quan an ninh đang rộng đường chờ đón các vị đấy …

Trước khi trao đổi trực tiếp vào bài viết của PGS-TS NMH, người viết xin nêu lên một vài viễn kiến có liên quan tới chủ đề cuộc trao đổi…

GS-TSNMH là người có hàm chức và học vị đồng thời cũng là quan chức của thể chế, trong ảnh internet thấy ông mang lon đại tá. Đảng và văn bản NQTW 4 được kiến tạo bởi chủ nghĩa Mác- Lê Nin là một học thuyết lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm nguyên lý thiết kế nên hệ điều hành quản trị, các chủ trương, chính sách, nghị quyết…

Một trong những cặp phạm trù nền tảng của phép duy vật biện chứng đó là phần định nghĩa về VẬT CHẤT và Ý THỨC cùng với mới quan hệ giữ 2 cặp phạm trù này

“Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lênin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất.” ( WikiPedia)

Theo định nghĩa này, thì cái khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đề cập trong nghị quyết TW 4 của Đảng là một khái niệm thuộc phạm trù “Ý thức”; rất nhiều người trong đó có người viết bài này hiện chưa rõ xuất phát từ cơ sở lý luận-thực tiễn và căn cứ khoa học nào để đưa ra khái niệm “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” để nói về những sự thoái hóa nghiêm trọng của một bộ phận không nhỏ quan chức đảng viên?

Cái khái niệm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, có vẻ đang thiếu cơ sở khoa học macxit đang hàng ngày được phát nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng và được rất nhiều quan chức Đảng thường nói đến mỗi dịp đăng đàn ?

NQTW 4 có đưa ra 27 hành vi để xác định đó là những hành vi tự diễn biến và tự chuyển hóa…Thế những giữa hành vi với khái niệm có vẻ không ăn nhập với nhau và chưa được lý giải thấu đáo về sự liên hệ hữu cơ?

Căn cứ vào 2 nguyên, 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của phép duy vật biện chứng xin trích dưới đây cho thấy: trong tự nhiên và trong xã hội không có cái gì là “ tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” cả ?

“Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là hai nguyên lý cơ bản và đóng vai trò xương sống trong phép duy vật biện chứng của triết học Mác - Lênin khi xem xét, kiến giải sự vật, hiện tượng. Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh hiện thực khách quan.

Trong hệ thống đó nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất. Hai nguyên lý cơ bản gồm:

· Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại trong mối liên hệ, ràng buộc lẫn nhau tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới. Nguyên lý này biểu hiện thông qua 06 cặp phạm trù cơ bản.

· Nguyên lý về sự phát triển là nguyên tắc lý luận mà trong đó khi xem xét sự vật, hiện tượng khách quan phải luôn đặt chúng vào quá trình luôn luôn vận động và phát triển (vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật). Nguyên lý này biểu hiện thông qua ba quy luật cơ bản.”
( WikiPedia )

“Nguyên nhân và kết quả là một trong 6 cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin[1][2][3] và là một trong những nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ mối quan hệ biện chứng hai phạm trù giữa cái Nguyên nhân là phạm trù chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nhất định nào đó với Kết quả là phạm trù chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra, qua đó phản ánh mối quan hệ hình thành của các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan[4].” ( WikiPedia)

Đó là về phương diện triết học, còn về phương diện khoa học tự nhiên, vật lý học thì năm 1841 Julius Robert Mayer (1814- 1878) nhà vật lý học người Đức đã phát minh ra định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác đây được coi là định luật cơ bản của vật lý học.

Từ phát minh của nhà vật lý người Đức mà ra đời Định luật bảo toàn chất và chuyển động: “Tất cả những sự biến đổi xẩy ra trong thiên nhiên đều có bản chất là vật thể này mất đi một lượng bao nhiêu thì vật thể kia được thêm một lượng bấy nhiêu…Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hay chuyền từ vật này sang vật khác..”
( Định nghĩa của WikiPedia )

Ở trên đời này, về phương diện vật lý, về phương diện năng lượng học các nhà khoa học đã khẳng định và chứng minh: không có gì tự nó sinh ra rồi mất đi mà nó chuyền động biến hóa từ dạng này sang dạng khác…

Thế mà NQTW 4 của Đảng lại thấy trong tổ chức của mình có hiện tượng “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”; phải chăng trong Đảng “có ma”?

Phải chăng trong nội bộ Đảng đang có những chuyển động, tự diễn biến không do tác động bởi quy luật vật lý vật chất; không bị tác động theo các nguyên lý Nguyên nhân và Kết quả của phép duy vật biện chứng?

Trong tự nhiên thì ma cũng là cái bóng của con người có thật sau khi chết đi, vì một lý do nào đó không siêu thoát được mà hóa thành ma quay lại quấy quả người dương…

Một căn bệnh muốn chữa trị lành thì phải tìm đúng nguyên nhân. Những sự suy thoái của một bộ phận quan chức không nhỏ làm mất uy tín của Đảng, làm mất lòng tin của nhân dân, làm thất thoát, hư hỏng hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước nhưng lại được NQTW 4 chẩn trị bằng một căn bệnh mà hiện chưa được lý giải rõ ràng, thiếu cơ sở khoa học macxit, đó là căn bệnh “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì khó lòng mà khắc phục được ?

Trong tự nhiên và trong xã hội mọi hiện tượng vật chất-xã hội đều có nguyên nhân sâu xa, đều bị chi phối bởi cặp phạm trù “nguyên nhân và kết quả” của phép duy vật biện chứng ? Về Phật giáo có thuyết Nhân-Quả…

Không thể một con người bình thường, một đảng viên tốt tự nhiên chuyển hóa, “ tự diễn biến”, “ tự thoái hòa” thành kẻ ăn cắp, kẻ giết người mà không vì một nguyên nhân sâu xa nào đó.

Vậy nguyên nhân từ đâu? Điều này phải lý giải có căn cứ khoa học, khách quan, chính xác thì mới giải được bài toán chống suy thoái cho Đảng !

Đó là điều mà người viết dự kiến sẽ tranh luận với PGS-TSNMH về những “cái nhân” mà ông nêu, mà ông đã quy chụp cho một số đối tượng trong bài viết đã nêu!

“ Cái nhân” đưa đến cái quả “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong bộ máy quan chức Đảng mà PGS-TSNMH có chính xác không hay cũng chỉ là “chiêu trò” do ông tưởng tượng ra đề hù thiên hạ, để dọn đường cho những cuộc bắt bớ, bỏ tù tràn lan trong năm 2017 ?!

Còn tiếp

Theo Blog Phạm Viết Đào

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.